ANBI status

Stichting ZieZo is in het bezit van de ANBI-status

Voor de jaarverslag en de jaarrekening van 2021, zie Over ZieZo