Heroes & Victims

Project Heroes & Victims

In 2013 heeft stichting ZieZo het initiatief genomen om activiteiten te ontwikkelen voor een realistischer beeld van mensen met een beperking in de media. Een realistisch beeld van mensen met een beperking is essentieel voor een inclusieve samenleving. Uitgangspunt bij het programma vormde de column Beeldenstorm van Karin Spaink. 

Op vele fronten is er met veel inzet en enthousiasme door een grote groep mensen—vrijwillig & professioneel—aan dit programma gewerkt. Het is daarbij ook duidelijk geworden dat veel van de weerstand om te veranderen zit bij mensen zonder beperking. Of zoals de acteur Daniel Day Lewis daarover opmerkt nav. zijn rol in My Left Foot: ‘Je zit niet gevangen in je beperking maar in de manier waarop de mensen naar je kijken’. 

In de praktijk leven mensen met een beperking en mensen die daar niets mee te maken hebben in hun directe omgeving in gescheiden werelden. Het programma Heroes & Victims zet de kracht van beeld in om mensen bewust te maken en houding en gedrag te veranderen. Op deze manier kan film bijdragen aan een betere samenleving.
We maken geen onderscheid tussen de verschillende vormen van beperking. Het gaat ons om de participatie, niet om de soort beperking (fysiek, mentaal of een combi ervan).

Voor een samenstelling van het  comite van aanbeveling klik hier.  Het kloppend hart van het programma was een groep van acht personen die als klankbord fungeerden voor dit programma. Deze groep heeft ook aan de wieg gestaan van een groot landelijk project waarin films zouden worden ingezet om de huidige beeldvorming rond mensen met een beperking aan de kaak te stellen en veranderingen in gang te zetten. 

Het onmiddellijke doel

  • Via speelfilms en documentaires stellen we de beeldvorming van mensen met een beperking ter discussie.
  • We bieden inzicht in de rol die media (films, documentaires, spots) spelen in beeldvorming van mensen met een beperking.
  • We zetten verandering in gang op vlak van beeldvorming van mensen met een beperking in de media.

 Het uiteindelijke doel

  • Interesse van het grote publiek voor mensen met een beperking.
  • Respect voor mensen met een beperking als volwaardige mensen bij wie de beperking onderdeel is van hun hele zijn
  • Acceptatie en participatie vergroten van mensen met een beperking in de samenleving in alle facetten inclusief opleidingen en banen

Schema van het werkveld van Heroes & Victims. 

pastedGraphic.png

De reacties van de fondsen op dit project waren telkens zeer positief maar als puntje bij paaltje kwam viel het net niet binnen de doelstellingen van de fondsen. En andere mogelijkheden voor financiering waren er niet. Het bewust maken van de mensen zonder beperking over hoe zij mensen met een beperking ‘zien’, wordt beschouwd als bewustwording en daar zijn geen fondsen voor.

Toen duidelijk werd dat dit project niet gerealiseerd zou worden, hebben we ons vooral ingezet voor beeldvorming in het het (beroeps-)onderwijs.  Studenten werden via films en clips geconfronteerd met hun eigen visie wat betreft mensen met een beperking. En met de betekenis daarvan voor hun toekomstige beroep. Zoals een arbeidstherapeute in opleiding tot slot opmerkte: “Ik zal nooit meer mijn clienten ‘zielig’ vinden omdat ze een beperking hebben.” De onderwijsprogramma’s vonden plaats in Zwolle, Nijmegen, Amsterdam, Zwolle en Gent. Filmpjes die op een ROC in Nijmegen werden gemaakt, werden vertoond op een festival in Marokko. Naast deze projecten in beroepsopleidingen is er ook een masterstudie uitgevoerd bij de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. In deze studie is de representatie van mensen met een beperking in de media geanalyseerd.

De activiteiten in het onderwijs zijn helaas door de pandemie tot stilstand gekomen. Het bestuur van Stichting ZieZo heeft op dit moment de capaciteit en de middelen niet om deze opnieuw op te starten. Het bestuur heeft daarom besloten het programma Heroes & Victims af te sluiten. Dat betekent ook het ontbinden van het comité van aanbeveling en het opheffen van de website.  

Het onderwerp is echter nog steeds zeer actueel. Daarom heeft het bestuur besloten een nieuw traject in te slaan. Het bestuur weet dat voor de financiering van bepaalde projecten een rechtspersoon onontbeerlijk is. Het bestuur nodigt makers met een konkreet plan rond dit thema dan ook uit om stichting ZieZo te vragen of het project onder de paraplu van de stichting gerealiseerd zou kunnen worden. Wij hopen op deze wijze bij te blijven dragen aan aan een meer inclusieve samenleving.