Heroes & Victims

Het programma

Voor het laatste nieuws over Heroes & Victims klik op de speciale website hier.

Sue Austin

Een programma met vier activiteiten

Zelden zie je in de media mensen met een beperking als vanzelfsprekende deelnemers. Als zij in beeld komen, is dat vrijwel uitsluitend vanwege hun beperking. Je ziet ze in de rol van held of slachtoffer. Met dit programma willen wij ertoe bijdragen dat mensen met een beperking in de media zichtbaar zijn net als ‘gewone’ mensen. En er weer bij horen.

Doel

Via de kracht van beelden willen we ertoe bijdragen dat de duizenden kinderen die jaarlijks geboren worden met een beperking, kunnen opgroeien in een meer inclusieve samenleving en dat ze zich daarin optimaal kunnen ontwikkelen doordat mensen met een beperking ook in de media vertegenwoordigd zijn.

Doelstelling

Heroes & Victims wil mensen met een beperking het vanzelfsprekende gevoel geven dat ze erbij horen. Zichtbaarheid in de media bepaalt in de huidige samenleving in belangrijke mate het gevoel er niet buiten te staan. Heroes & Victims wil die zichtbaarheid structureel vergroten, op een manier waarbij de beperking geen hoofdrol speelt, dus niet als held of als zielig persoon.
Vier onderling verbonden activiteiten werken als katalysator om een inclusieve samenleving te bevorderen:

  1. Jongeren – de generatie van de toekomst – met en zonder beperking werken samen in onderwijsprojecten over beeldvorming;
  2. Het diversiteitsbeleid van de media wordt uitgebreid naar mensen met een beperking;
  3. Het grote publiek krijgt via een festival, online communicatie en media-aandacht inzicht in hoe het leven van mensen met een beperking grotendeels onzichtbaar is in de media en hoe dat kan veranderen;
  4. Binnen gemeenten en organisaties in de mediasector wordt de samenwerking tussen mensen met en zonder beperking geïnitieerd met als doel beter beleid te maken.

Zie voor een programmaoverzicht op: HeVi_schema