ANBI status

Stichting ZieZo is in het bezit van de ANBI-status

Voor jaarverslag en jaarrekening 2022, klik hier.