Zicht op ZieZo voorjaar 2018

Het heeft even geduurd maar dan is er ook wat te vertellen. Hier het laatste nieuws over de activiteiten van Stichting ZieZo.

foto FavorTalents

Romana Vrede heeft de uitnodiging aanvaard ambassadeur te worden van Heroes & Victims en zo het comité van aanbeveling te versterken. Romana Vrede is actrice en theatermaakster. In 2017 won zij de Theo d’Or, één van de belangrijkste toneelprijzen in Nederland. In januari was ze te gast in De Wereld Draait Door. Haar oproep aan de kijkers herhalen we hier graag: ‘Zodra je iemand tegen komt die anders is of zich een beetje anders gedraagt dan de norm en je eerste reactie is dat je schrikt, dat je die reactie bevraagt. Dat je even nadenkt over die reflex van schrikken of terug deinzen. Zo geef je jezelf een nieuwe kans om naar de ander te kijken die zich anders gedraagt.” (zie ook vimeo.com)

Binnenkort

Handifilm Festival in Rabat, Marokko

Eind maart vindt weer het Handifilm Festival plaats in Rabat/Marokko. Opnieuw zal ook ZieZo daar aanwezig zijn. De Nederlandse Ambassade in Rabat heeft een subsidie verleend voor het festival en deelname van ZieZo. Ange Wieberdink is uitgenodigd als jurylid voor de films die jongeren/studenten hebben gemaakt over/met mensen met een beperking. Films gemaakt door jongeren uit Marokko, Frankrijk, Italie en ook uit Nederland zijn geselecteerd. Als tweede persoon gaat Esther Fluijt mee, educatief medewerkster van LUX in Nijmegen. LUX gaat kijken of ze met Marokkaanse scholen een uitwisseling kunnen opzetten met het ROC een het Montessori College in Nijmegen met als middel filmpjes over/met mensen met een beperking. LUX zal daaraan gekoppeld een symposium organiseren waarin de filmpjes van Nederlandse en Marokkaanse jongeren te zien zullen zijn. In 2015 ging ‘ik neem je mee’ op dit festival in Marokko in premiere. Dit jaar wordt de film opnieuw vertoond en is er een rondetafel conferentie aan verbonden met als thema ‘mensen met beperking en samenleving in beweging’.

Beelden Zonder Beeld (links) & Tiny Tim DJ (rechts) zijn twee van de films gemaakt door studenten van opleiding Mediedesign van ROC Nijmegen, onder supervisie van Steve Huisman. Deze films zijn geselecteerd voor het Handifilm Festival

De core business

Heroes & Victims

De focus van de werkzaamheden van stichting ZieZo is sinds een aantal jaren het versterken van de representatie van mensen met een beperking in de media.

ZieZo heeft een tiental films over dat thema geproduceerd en geconstateerd dat in het algemeen de representatie van mensen met een beperking in de media marginaal is. De werkzaamheden gericht op het versterken van representatie vallen alle onder het programma Heroes & Victims, zie ook de website heroesvictims.com.

Dit programma heeft ZieZo dankzij crowdfunding en enkele sponsoren kunnen ontwikkelen. Wij danken allen die daaraan hebben bijgedragen en nog steeds het werk mede mogelijk maken. In Heroes & Victims volgen we twee sporen:

  1.  stimuleren van projecten in het beroepsonderwijs en
  2.  opbouw van netwerk om inclusie van mensen met een beperking als onderdeel van diversiteit te stimuleren en concrete activiteiten daaraan gekoppeld.

Ad 1. Projecten in het beroepsonderwijs gericht op de representatie van mensen in de media en de invloed die dat heeft op ons handelen

In verschillende opleidingen hebben jongeren (in totaal 200 in afgelopen twee jaar) gewerkt aan dit onderwerp. Voorwaarde in alle projecten was dat jongeren met en zonder beperking daarin samen werkten.

Gerealiseerde projecten:

Hogeschool Rotterdam: opleiding Ergotherapie (cursusjaar 2015-16 en 2016-17): centraal stonden speelfilms met mensen met een beperking. Studenten bekeken de films samen met mensen die die beperking hadden en reflecteerden daar samen op.

ROC Nijmegen: Media opleiding cursusjaar 2016-17: ontwikkeling van portretten van mensen met een beperking waarbij de beperking niet de focus was. Twee filmpjes zullen op het Handifilm Festival in Rabat te zien zijn.

ROC Nijmegen: themadag inclusieve samenleving opleiding Maatschappelijke Zorg (6/11/17): introductie op het thema & vertoning van ‘Ik neem je mee’.

Universiteit Amsterdam/filmstudies, Visuele Anthropologie, 2016-17: discussie bijeenkomsten over dit thema aan de hand van beeldmateriaal.

Universiteit Gent/België, Orthopedagogiek: cursusjaar 2015-16: voor inhoud zie Hogeschool Rotterdam

ArtEz, kunstacademie in Zwolle, Winterlab, januari + februari 2018: ontwikkeling van beeldtaal voor een inclusieve samenleving.

Presentatie van de resultaten van studenten van verschillende opleidingen van Artez Zwolle. Zij werkten samen met leerlingen van onderwijscentrum de Twijn uit Zwolle.

Ad 2. Diversiteit: inclusief mensen met een beperking

Diversiteit in de media is een actueel thema. Zelden worden daarin ook mensen met een beperking ‘automatisch’ meegenomen. In verschillende fora (festival, workshops) stellen we dit aan de orde. Gestaag groeit het netwerk van ‘Heroes & Victims’ van mensen en organisaties uit verschillende sectoren (vaak sectoren die in de praktijk weinig raakvlakken hebben) die de representatie van mensen met een beperking in de media urgent vinden. Er is een comité van aanbeveling van bekende Nederlanders, bekende Vlamingen en twee internationale ambassadeurs. Allen zijn op één of andere wijze ervaringsdeskundigen. Velen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Heroes & Victims.

Er is een kerngroep van leden die regelmatig overleggen, elkaar adviseren. Verder zijn we actief op zoek waar we kunnen aanhaken bij bestaande activiteiten om het thema onder de aandacht te brengen. De kerngroep fungeert als een broedplaats voor nieuwe ideeën en initiatieven. De Culturele Ambassade van het Lloyd Hotel zit ook in het netwerk. Zij sponsort door een ruimte ter beschikking te stellen voor de bijeenkomsten.

De Gemeente Amsterdam heeft een financiële bijdrage goedgekeurd. Deze bijdrage is deels gebruikt voor de projecten in het onderwijs en de rest is gereserveerd voor een activiteit in 2018.

Dhr Andrew Solomon with ladies of the group Heroes and victims

Op uitnodiging van de VGN spraken Andrew Solomon, (één van onze internationale ambassadeurs) en Karin Spaink over identiteit en beeldvorming gehandicapten, maart 2017. Op de foto (van Jeanette Schols) de sprekers met een aantal leden van de ‘kerngroep’ van Heroes & Victims.

Op uitnodiging van de VGN spraken Andrew Solomon, (één van onze internationale ambassadeurs) en Karin Spaink over identiteit en beeldvorming gehandicapten, maart 2017. Op de foto (van Jeanette Schols) de sprekers met een aantal leden van de ‘kerngroep’ van Heroes & Victims.

Tot Slot

zijn alle producties van ZieZo online: vimeo.com
& is de website van ZieZo vernieuwd

Om ons te blijven volgen:

Stichting ZieZo: op de website
Op facebook
Programma Heroes & Victims: heroesvictims.com
Op facebook